Wskazówka 1: Jak rozwieść się z moją żoną, jeśli jest dziecko

Wskazówka 1: Jak rozwieść się z moją żoną, jeśli jest dziecko

8 oznak toksycznego związku (Może 2019).

Anonim

Spotkaliśmy się, zakochaliśmy się, pobraliśmy, mieliśmy dziecko, ale… moje uczucia były zimne. A tu rozwód! Ale rozwód z żoną, jeśli mają dziecko, nie jest taki łatwy.

Będziesz potrzebować

  • - pozew i jego kopie zgodnie z liczbą respondentów i stron trzecich;
  • - Dokument potwierdzający opłacenie obowiązku państwowego;
  • - dokumenty potwierdzające okoliczności, na których powód opiera roszczenia, kopie tych dokumentów dla respondentów i stron trzecich, jeśli nie mają kopii;
  • - obliczenie kwoty, która ma zostać odzyskana lub zakwestionowana, podpisana przez wnioskodawcę, jego przedstawiciela, z kopiami zgodnie z liczbą respondentów i stron trzecich;
  • - porozumienie w sprawie miejsca zamieszkania dziecka małoletniego, w porozumieniu z nim, w sprawie kwoty i wypłaty środków na utrzymanie dzieci.

Instrukcja

1

Po pierwsze, jedyny sposób na rozwód, gdy jest dziecko - tylko przez sądy. Dlatego też, jeśli podjąłeś zdecydowaną decyzję o rozstaniu, najpierw musisz udać się do sądu w miejscu zamieszkania pozwanego (to znaczy twojej żony).

2

Musimy jednak pamiętać, że istnieje kilka sytuacji, w których sąd odmawia przyjęcia dokumentów dotyczących rozwodu lub, jeżeli sprawa jest już w trakcie produkcji, może zostać rozwiązana. Obejmują one ciążę żony w czasie procesu rozwodowego, a także okres w ciągu roku od porodu. Dzieje się tak, jeśli żona nie zgadza się na rozwód. Jeśli jest zgoda, to w tym przypadku nie będzie problemów.

3

Jeżeli nie ma żadnych przeszkód w postępowaniu rozwodowym, odważnie wnieść do sądu w miejscu zamieszkania pozew i paczkę dokumentów. Obejmuje: kopie roszczenia zgodnie z liczbą respondentów i stron trzecich; pokwitowanie potwierdzające zapłatę podatku państwowego w wysokości 400 rubli od każdego z małżonków; dokumenty potwierdzające okoliczności, na których powód opiera roszczenia. Kopie tych dokumentów są również wymagane dla wszystkich respondentów i stron trzecich, obliczenia kwoty, która ma zostać zebrana lub zakwestionowana, podpisana przez powoda i kopia tego dokumentu zgodnie z liczbą respondentów i stron trzecich.

4

Ale proces rozwodowy nie rozpoczyna się natychmiast. Na początek sąd zaoferuje obojgu małżonkom 3 miesiące na uzgodnienie stron. Termin uzgodnienia może zostać skrócony, jeżeli strony same o to proszą, i mają uzasadnione powody.

5

Gdy sprawa zostanie skierowana do produkcji i rozpocznie się postępowanie sądowe, konieczne będzie rozwiązanie wszystkich problemów związanych z dzieckiem. Konieczne jest zapewnienie sądowi porozumienia w sprawie miejsca zamieszkania dziecka małoletniego, określenie procedury porozumiewania się z dziećmi, a także rozwiązywanie problemów związanych z kwotą i wypłatą środków na utrzymanie dzieci. Kolejną ważną kwestią jest również kwestia podziału własności.

6

Rozwód, zwłaszcza gdy w rodzinie jest dziecko, jest bolesnym procesem. I dlatego w tym czasie musisz być szczególnie poprawny i uprzejmy w stosunku do siebie nawzajem, aby jeszcze bardziej nie komplikować relacji.

  • byłymi żonami i dziećmi

Wskazówka 2: Jak się rozwieść, jeśli masz dziecko

Rozwody są plagą współczesnego społeczeństwa rosyjskiego. Mężowie i żony kończą małżeństwo, tracąc wartość rodziny. Najczęściej dotykają dzieci. Tak, a rozwód, jeśli masz dziecko, jest trudniejszy.


W przypadku rozwodu rodziców kwestie dalszego umieszczenia dzieci są rozwiązywane w sądzie. Dlatego lepiej dla byłych małżonków natychmiast uzgodnić, kto będzie prawnym przedstawicielem, gdzie i z kim będą mieszkać dzieci. Pisemna umowa musi zostać złożona na rozprawie sądowej. Należy pamiętać, że drugi rodzic zachowuje wszystkie prawa i obowiązki związane z wychowaniem, utrzymaniem i szkoleniem dziecka małoletniego.
Sąd sprawdza zgodę rodziców na zgodność z interesem dziecka.
Jeśli w końcu mama i tata nie mogą się zgodzić, sąd określa rodzica, z którym dziecko będzie żyć po rozwodzie. Przede wszystkim rozważa się takie pytania: wiek dzieci i pragnienie dziecka, które osiągnęło wiek dziesięciu lat; jak rodzice okazują troskę i opiekę nad dzieckiem; jak dziecko jest przywiązane do każdego z rodziców; moralne cechy rodziców i styl życia; możliwość zapewnienia dziecku odpowiednich warunków kształcenia.
Ponadto, gdy rozwód podnosi kwestię miejsca zamieszkania dzieci. W takim przypadku sąd zwraca się o odpowiednią opinię do władz oświatowych. Przez przygotowanie wniosku stosuje się: cechę z miejsca pracy rodziców; informacje uzyskane od nauczycieli, wyniki badania krewnych, kolegów, sąsiadów, dobrze poinformowanych rodziców. Ponadto korzyść w sytuacji materialnej lub domowej jednego z rodziców nie ma decydującego znaczenia dla sądu.
Jeszcze więcej problemów rozwód, jeśli istnieje dziecko, występuje przy ubieganiu się o rozwód bez zgody małżonka. Na przykład mąż nie ma prawa do wszczęcia postępowania rozwodowego w czasie ciąży żony, a także do czasu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.
Jeżeli inicjator rozwodu chce, aby dzieci pozostały przy nim, konieczne jest udowodnienie, że interesy dzieci nie zostaną naruszone, oraz przedstawienie zaświadczenia o wspólnej rejestracji dzieci w miejscu zamieszkania.
Spory dotyczące rodzicielstwa po rozwodzie są również rozpatrywane w sądzie. Priorytetem w orzeczeniu sądowym są interesy i prawa małoletniego dziecka. Rodzic utrudniający wykonanie orzeczenia sądowego może zostać ukarany zgodnie z obowiązującymi przepisami.