Jak uzyskać kwotę ryczałtową

Jak uzyskać kwotę ryczałtową

Skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt, a może karta podatkowa..? (Może 2019).

Anonim

Posiadanie dziecka daje rodzicom prawo do otrzymania szeregu świadczeń socjalnych. Natychmiast po urodzeniu dziecka rodzice mają prawo do jednorazowej diety. Prawo do świadczeń może być realizowane przez jednego z rodziców. Korzyści można uzyskać w pracy, służbie lub nauce. W przypadku, gdy żaden rodzic nie pracuje, nie służy lub nie uczy się, świadczenia można uzyskać od organów zabezpieczenia społecznego. Ryczałt jest przydzielany każdemu z urodzonych lub adoptowanych dzieci.


Dokumenty wymagane do otrzymania kwoty ryczałtowej:  1. Wniosek o powołanie świadczeń

  2. Świadectwo urodzenia dziecka wydane przez urząd stanu cywilnego (formularz 25)

  3. Zaświadczenie z miejsca pracy (usługi, badania) drugiego rodzica, że ​​nie otrzymał jednorazowej diety.

Dodatek może zostać przyznany tylko wtedy, gdy rodzice złożyli do niego wniosek w ciągu 6 miesięcy od daty urodzenia dziecka.
Oprócz możliwości otrzymania ryczałtu, rodzice mają również prawo do szeregu innych świadczeń społecznych.
Zasiłek macierzyński wypłacany jest za 70 dni kalendarzowych urlopu macierzyńskiego (jeśli ciąże mnogie trwają 84 dni), a także 70 dni kalendarzowych po porodzie (jeżeli porody minęły z powikłaniami, 86 dni, jeśli urodziło się więcej niż jedno dziecko 110 dni).
Zasiłek wypłacany jest kobietom w przypadku rejestracji w placówce medycznej we wczesnym wieku ciążowym (do 12 tygodni). Zasiłek jest przyznawany i wypłacany w miejscu docelowym oraz wypłata zasiłku macierzyńskiego, jego wielkość to 300 rubli. Na potrzeby tego świadczenia należy uzyskać zaświadczenie z przychodni przedporodowej lub innej placówki medycznej, w której kobieta była zarejestrowana we wczesnej ciąży.
Miesięczny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres do ukończenia przez dziecko półtora roku i wynosi 1 500 rubli za pierwsze dziecko i 3000 rubli za drugie dziecko. Zasiłek wypłacany jest od momentu przyznania urlopu rodzicielskiego do dnia, w którym dziecko ma półtora roku życia. Aby otrzymać to świadczenie, potrzebujesz: oświadczenie i kopię aktu urodzenia dziecka.
Dodatek na urodzenie drugiego dziecka został wypłacony od stycznia 2007 r. Po urodzeniu dziecka matka otrzymuje zaświadczenie o wysokości świadczenia, które można wykorzystać po trzech latach. Zasiłek ten może zostać wykorzystany na otrzymanie przez dziecko wykształcenia, na inwestycję w finansowaną część emerytury matki lub na zakup domu.